- Pillars
- Jàssseres delta
- Canal  H
- Jàsseres R, L, T invertida
- Placa alveolar  de 15 fins 50 cm.
- Riosta canal H-40, H-50
- Bigues T.20, T.25, T.30
- Panell de Tancament.
- Biga Rectangular ( Tauló, varies seccions.)
- Panells de tancament de formigó. (diferents mides i acabats)